Kärnor (315/365)

196 kärnor 1

Så här ser det ut när man kommer in mot området. Den nya sarkofagen är 257 meter bred, 162 meter lång, 108 meter hög och 36 000 ton tung. Den täcker en yta som sex fotbollsplaner och är högre än Big Ben.

Direkt efter olyckan 26 april 1986 så täcktes reaktorn med betong, grus och annat material i ett försök att stoppa branden och strålningen från det kvarvarande kärnbränslet. Sex månader senare stod en betongsarkofag på 25 000 ton färdig.

Det var mycket svåra förhållanden att släcka branden, göra efterarbetet och bygga betongsarkofagen, enorma uppoffringar gjordes. Uppgifter säger att 56 personer dog direkt efter olyckan av de svåra strålningsskador de fick och totalt har runt 4000 personer dött. Det här är siffror som en del påstår är alldeles för små och det pratas om betydligt högre antal.

Det kaosartade bygget som gjordes 1986 bedömdes i efterhand att hålla i 30 år. Med åren började betongen vittra sönder och radioaktivitet läckte ut. Beslut togs om att en ny sarkofag skulle byggas. Det nya isoleringsbygget byggdes på plats under flera års tid och blev klar 2016. I november förra året drogs den nya sarkofagen drygt 327 meter med hjälp av hydrauliska domkrafter som flyttade den 60 centimeter åt gången, ända tills den täckte den gamla inneslutningen.

Här är en liten länk till hur förflyttningen gick till: http://feber.se/vetenskap/art/358268/sarkofagen_i_tjernobyl_r_p_pla/

Den nya inneslutningen ska kunna hålla radioaktiviteten inne i 100 år. Inne i den nya sarkofagen finns kranar för att man ska kunna börja ta hand om den nedsmälta härden och kärnbränslet som finns kvar inne i reaktorn och hantera det på ett säkert sätt. Meningen är att det ska läggas i ordentligt förvar.

Bonusbild nedan, byggnaden till reaktor fem som aldrig blev färdigställd. Vid olyckan höll de på att bygga två nya reaktorsbyggnader. Femman blev färdig till 80% och reaktor sex byggnad hade precis påbörjats. De två byggplatserna lämnades och byggnationerna återupptogs aldrig. Den sista av reaktorerna att stängas på området var trean, år 2000.

196 kärnor 2

Annonser

Förlora (313/365)

101 förlora 4

Detta monument finns också i Tjernobyl, alla skyltar bär namn på byar som invånarna var tvungna att lämna i samband med kärnkraftsolyckan. Man beräknar att cirka 350 000 personer evakuerades från området.

Nedan är bilder från en skola utanför Tjernobyl. Leksakerna är helt klart utplacerade men det är samtidigt effektfullt och berör ändå.

101 förlora 1

101 förlora 2

101 förlora 3

Bra att veta (312/365)

34 bra att veta

Vår första hotspot, en lokal plats där radioaktiviteten är extra hög. De finns här och var, alla är inte utmärkta. Skyltarna behöver inte vara placerade just vid en hotspot, det kan också vara ett större område som är förorenat. Just därför är det så viktigt att ha en guide som har kunskap om området.

Dagen D (311/365)

42 dagen D

I Tjernobyl, som är en liten stad ca 15 km söder om kärnkraftverket, finns detta minnesmonument över brandmännen som gav sina liv i kampen mot branden som uppkom i samband med härdsmältan den 26:e april 1986.

Idag bor det fortfarande lite folk i Tjernobyl, de som ännu arbetar kring kärnkraftverket. De arbetar i skift veckovis, t ex fem veckor arbete, fem veckor ledigt eller fyra veckors arbete, tre veckor ledigt. Många byggnader står öde. Vi åt vår mat på Tjernobyls lunchställe och därefter begav vi oss vidare mot kärnkraftverket.

Nedan har ni Tjernobyls stadsskylt, samma som fanns där innan olyckan. Lägg märke till det silvriga röret som går längst marken. Det är värmeledningar med varmvatten som de dragit ovan jord. De vill inte gräva i marken då det garanterat yr upp radioaktivt damm.

42 dagen D 2

På nästa bild, tagen i farten från bilen, ser ni mer av ledningarna och hur de går ovanför vägarna. Ni kan ju förstå att värmen fungerar inte alltid som den ska.

42 dagen D 3

Run for your life (310/365)

261 run for your life 1

Första stoppet vi gjorde var på en plats där det en gång fanns en by med cirka 3000 invånare. Idag, drygt 30 år senare har naturen tagit tillbaka marken och byggnaderna står och förfaller. Det var nog ingen nackdel att åka den här tiden då löven till viss del fallit. Detta gjorde att man såg byggnader och annat bättre mellan träden.

Många byar gick samma öde till mötes, tänk att vara tvungen att bryta upp från allt som är dig kärt och lämna allt.

261 run for your life 4

Vi fick kika in i en av husen.

261 run for your life 2

261 run for your life 3

261 run for your life 5

I byggnaden nedan så var det en gång en affär.

261 run for your life 6

I den pampiga byggnaden på nästa bild, var byns samlingslokal. Här visades bland annat sovjetiska propagandafilmer. Vid tiden för kärnkraftsolyckan så tillhörde Ukraina Sovjetunionen. Resterande bilder är från denna samlingslokal.

261 run for your life 7

261 run for your life 8.JPG

261 run for your life 9

261 run for your life 10

261 run for your life 11

Hinder (309/365)

132 hinder

När man är på väg till ett resmål och ska passera denna avspärrning in till ”the exclusion zone” känns det lite i maggropen då man inte riktig vet vad som väntar. Vi skulle besöka Tjernobyl och spökstaden Pripjat. För att passera denna checkpoint så var man tvungen att ha både tillstånd och pass som kontrollerades noggrant. Det är ju inte helt riskfritt och man får inte komma in utan en guide som har kunskap om området.

26 april 1986 skedde det en kärnkraftsolycka i Tjernobyl och vi var alltså på väg att besöka området drygt 30 år senare. Jag har själv minnen från när olyckan skedde, att Sovjetunionen lade locket på och att det var Forsmarks kärnkraftverk i Sverige som först larmade om förhöjda strålningsvärden. På Forsmark trodde man inledningsvis att det var deras kärnkraftverk som läckte radioaktivitet men så var ju inte fallet. Eftersom vindarna låg mot Sverige kom delar av den radioaktiva strålningen in över vårt land. Det var fler länder än Sverige som också fick ta emot strålningen och många länder har under de senaste åren gemensamt gått ihop och hjälpt Ukraina med bygget av den nya sarkofagen som idag täcker reaktor fyra som fick en härdsmälta vid olyckan.

geigermätare.jpgVår guide Nazar hade en geigermätare som på bilden visar 17,34 mikrosievert per timme. Just den här bilden är tagen i närheten av Pripjats stadsskylt vid en så kallad hotspot där strålningen är högre än vad den är i vanliga fall inom ”the exclusion zone” . I Kiev ligger strålningen på ett normalvärde och det är ca 0,16 mikrosievert.

Jag kan ju säga att flera teman som jag publicerar från denna tur kommer att ha en huvudbild samt en mängd bonusbilder. Det var otroligt svårt att välja bara en bild per tema samt att det var så intressant att jag gärna vill dela med mig av upplevelsen.